استودیو نهال محک

مدرسه موسیقی مجاز موزیک تقدیم می کند: موسیقی چیست ؟   مقدمه: موسیقی در یک کلام عشق است این تعریفی است خاص از موسیقی که ما در مجاز موزیک به آن ایمان داریم. اما در واقع موسیقی چیست ؟ تعاریف زیادی وجود دارد، برخی می گویند موسیقی هنر بیان احساسات به وسیله ی صداهاست، و ...

تبلیغات تبلیغات